Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
 • Default
 • Blue
 • Green
 • Red
 • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Vannscooter i Thailand


Oppdatert: 03/04/2024

Stacks Image 9717
Stacks Image 11349
Noe av det mest fantastiske en entusiast for sjø og vann kan gjøre i Thailand er å prøve seg på en vannscooter – eller jetski som det vanligvis kalles. Ved å følge noen enkle råd kan dette gjøre strandferien til noe ekstra og gi en opplevelse for livet! Vær imidlertid oppmerksom på noen alvorlige fallgruver. Vi anbefaler at du leser våre råd nøye og tenker godt etter før du fosser ut på havet på egen scooter.

En vannscooter er en kraftig maskin og hvis man har liten erfaring – eller er uoppmerksom – kan ulykker fort oppstå. Derfor er f eks i Europa visse typer vannscootere kun tillatt brukt i konkurranser på lukkede baner. Slike begrensninger finnes ikke i Thailand, men også Thailand har visse regler og forskrifter som det er meget nyttig å kjenne til. Det første du må tenke på når du ønsker å leie en vann scooter er at utleieren er lisensiert og har forsikring. 
Enkelte fora for utlendinger som deler sine erfaringer i Thailand på nettet, advarer mot leie av vannscooter i det hele tatt.

Som ved alle forhold knyttet til vannsport, er vannscootere også utsatt for ulykker og skader. I følge internasjonale statistikker er den største skadefaktor knyttet til kollisjoner med andre scootere. Det trengs trening for å beherske hastighet, svingteknikker og ikke minst forståelse for hva som kreves for å stoppe en scooter i fart.
En annen skadefaktor er kollisjon med svømmere. Det er derfor essensielt å følge anvisninger for bruksområder på den stranden du besøker. I tillegg til ansvar du kan pådra deg for skader påført andre, kan skader på leid utstyr fort bli en meget kostbar erfaring.

Det er i stigende grad registrert tilfeller der utleier krever kompensasjon for påståtte skader på vannscooteren når den leveres i retur. Det er tilfeller der det har oppstått alvorlige situasjoner med politi, passinndragelse og større advokatutgifter etc. Enkelte fora for utlendinger som deler sine erfaringer i Thailand på nettet, advarer mot leie av vannscooter i det hele tatt. Hvis du leier, er det absolutt nødvendig å ta bilder av maskinen før og etter bruk for å gardere deg mot mulige svindlere.
Stacks Image 11362
Følg derfor disse enkle anvisningene for leie av vannscooter i Thailand: 

 • Lei vannscooter kun fra en lisensiert utleier. Dette skal være angitt med skilt og det skal være mulig å se skriftlig bevis på utleiers lisens. Du kan faktisk bøtelegges hvis du leier fra en uten lisens. Scooteren skal også være registrert og merket med lisensnummer. Dette skal være lett synlig på begge sider av frontpartiet på maskinen. Selvfølgelig skal scooteren være forsikret.
 • Ta bilder av vannscooteren før og etter leie. Er det skader el lignende, noter dette på utleieskjemaet og vis til bilder du har tatt for å dokumentere fakta.
 • Alle som bruker en vannscooter skal formelt sett inneha et ‘Second Class Helmsman of Power Driven Sea-going Vessels’ sertifikat! Dette er noe nesten ingen har – og det er vanligvis ikke noe problem før eventuelt en ulykke skulle skje! Kjører du vannscooter og havner i en ulykkessituasjon og ikke kan vise til dette noe spesielle sertifikatet kan du pådra deg en alvorlig bot på rundt 10.000,- Bath! (I følge Thailandske lover skal alle som kjører vannscooter inneha et gyldig skipsførerbevis, men i praksis følges ikke dette opp på strandsteder som f eks Phuket etc).
 • Vurder værforholdene og vis aktsomhet ved vind og høyere bølger
 • Hvis det er heist et rødt flagg på stranden, betyr dette at svømming ikke er tillatt. Dette indikerer selvfølgelig at også bruk av vannscooter må skje med forsiktighet og aktsomhet
 • Bruk alltid redningsvest. Denne skal ha fløyte festet til fronten av vesten. Er du passasjer på en vannscooter kreves det at også du har redningsvest med fastmontert fløyte.
 • Vannscootere er ikke tillatt i områder avsatt for svømming. Dette er vanligvis merket med liner og flottører. Mange strender i Thailand har spesielle områder avsatt for vannscootere. For eksempel i Phuket kan du bruke scootere på følgende strender: Karon, Patong, Kata, Kamala og Bangtao. Sjekk reglene for din lokale strand.
 • I Thailand er det en fast regel at scootere ikke må gå lenger fra land enn 500 meter. Brudd på dette påbudet kan medføre bøter.
 • Sist, men ikke minst – Bland aldri mengder av alkohol med vannsport, uansett!

Så, i en kort oppsummering: God dømmekraft ved bruk, fotografering av maskinen før og etter bruk og leie fra gode, etablerte og lisensierte utleiebyråer er det som skal til for å gi ferien det ekstra lille løftet som virkelig får deg til å smile bredt i ‘The land of Smiles’!i.
 
Hvis du får behov for assistanse kan du alltid kontakte Thailands turistpoliti – hotline 1155. I nødstilfelle kan også 1669 være aktuelt.

Tilrettelagt for Thaiguiden.no av Rolf Lind

Stacks Image 15752
AUGUST 2014: Thailands Sport- og turistdepartement kommer nå med nye standardregler for utleie av vannskutere, de såkalte jet skis.

Jet Ski Rental Service Standard skal kontrollere kvaliteten på service og sikkerheten. Selv om flere forsøk er gjort for å få bukt med svindel-virksomhet, har det fortsatt å komme inn mange klager, noen også via utenlandske ambassader. Juntaens NCPO har initiert den nye standarden.
 • De som forholder seg til standarden, skal ha rett til å bruke departementets logo "Merry Elephant. 
 • Eieren og/eller selskapet må være registrert og ha vært i bransjen i minst 3 måneder. 
 • Hver enkelt vannskuter må være registrert og lisensiert, og med gyldig forsikring. 
 • Utleieren må til enhver tid ha en sertifisert veileder tilstede, en som også har kunnskaper i førstehjelp. 
 • En slik veileder kan ikke ha tilsyn med mer enn to vannskutere på samme tid. 
 • Veilederen må påse at brukerne har på seg redningsvester. 
myExtraContent13
myExtraContent15