Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Å bli buddhistisk munk i Thailand


Oppdatert: 06/29/2024

Stacks Image 46784
Munkevesenet nyter stor anseelse og respekt i det thailandske samfunnet, og enhver mannlig buddhist bør på et eller annet tidspunkt å prøve å leve som munk.

Det er det ikke alle som gjør, men alle offentlige ansatte menn har rett til å reise bort og leve som munk i tre måneder, uten å miste inntektskilden sin.

Over alt i byer og ofte langt ut på lands-bygda finner du et wat, en kombinasjon av et tempel og et kloster, som mye av det offentlige livet er konsentrert om.

Bakgrunnen for å bli en del av det buddhistiske munkevesent i Thailand varierer.
Noen ønsker å oppnå livssyklussens endemål nirvana, men de fleste bare streber mot å forbedre dette livet eller det neste ved å gjøre gode gjerninger.

Buddhismen, Thailands nasjonale religion, går som en gulltråd gjennom nasjonens kulturelle bakteppe. I en stadig skiftende verden, er det buddhismen som holder folk sammen og som gjør landet så attraktiv for utenforstående.
Stacks Image 46776
Stacks Image 46763
Munkevesenet er viktig for buddhismen, og unge menn med kort klippet hår man ser som servitører eller guider, har ganske sikkert nettopp kommet tilbake fra en periode som munk, alt fra 3 måneder til 3 år. Noen velger selvfølgelig å leve som munk for resten av livet.
For å bli munk må man gjøre et fullstendig brudd med alt ”normalt” liv. Da er man villig til å forlate familie og arbeidskamerater, til å avkall på livets gleder i form av mat og sex, biler og sport, og alle andre ting som hører til det såkalte ”gode liv”. (…for en periode) Før ordinasjon i munkevesenet.

Innen dagen for ordinasjonen, besøker den potensielle munken alle familiemedlemmer for å be om tilgivelse for tidligere ugjerninger, og for å bryte båndene av menneskelige relasjoner.

Kvelden før ordinasjonen har man en seremoni, vanligvis hjemme, der han får sine øyenbryn og hodet rituelt barbert. De første hårlokkene kuttes av foreldrene, besteforeldre og andre familiemedlemmer i henhold til rang.

Dette ritualet gir uttrykk for fornektelse av hans seksualitet og forfengelighet.
(Thaiene er umåtelig glad i håret sitt og folk i alle aldre farger håret for å beholde det svarte og skinnende utseende).
Etter barbering av hodet og øyebryn fortsetter Tham Kwan Nak seremonien.
Dette utføres av en ekspert i slike saker, og i omtrent to timer vil han resitere vers som forteller de lidelser som foreldrene har hatt i å oppdra sine barn.

Deretter kommer det fest, den unge manns siste nytelse før han gir avkall på kjødets lyst og starter det asketiske livet som munk.
Den vordende munk blir så båret til templet på skuldrene til sine venner, hvor de går rundt tempelet tre ganger mens de sprer mynter i en symbolsk handling for å vise at han gir avkall på materielle goder.
Stacks Image 46778
Noen ganger er tempelets munker invitert hjem til den som ønsker å bli munk, der et podium blir satt opp for å gjøre dem i stand til å utføre seremonien ved opptak til munkevesenet.

Dette skjer ofte i landsbyer der alle ønsker å delta, spesielt i velsignelsen av det krystallklare vannet som gjøres av munkene.
Den unge mannens far fører sin sønn inn i templet foran de fremmøtte munker, der han presenterer sin sønn og en safrangul kappe.

Etter å ha knelt foran munkene for å vise sin respekt, sverger kandidaten nå å overholde de 10 grunnleggende løftene som munk, de 10 fundamentale reglene som alle buddhister bør følge.
Så blir han hjulpet på med den gule kappen som tegn på at han er godtatt.

Alle opptaks-seremonier blir gjennomført på samme måte med litt variasjon avhengig av området og penger tilgjengelig for seremoniene.
I de nordlige områdene rundt Mae Hong Son, holder Shan-folket fellesordinasjoner over to eller tre dager ledsaget av spektakulære seremonier.

Men uansett hvordan de er holdt, er ordinasjonen en av de viktigste hendelsene i livet til thailandske menn, og som markerer overgangen fra ungdom til voksen .

Denne perioden er dedikert til Buddha, og i løpet av denne tiden får ingenting annet lov til å påvirke hans konsentrasjon.

Når han senere returnerer til den virkelige verden kan han gjenoppta sitt liv som før, men i samsvar med Buddhas lære.


Tilrettelagt og redigert av Morten Berner

NB Opplysningene i historien er hentet ved hjelp av søk på internett.
(Bortsett fra avsnittene under fra Cha-am som er egenopplevd)


Etter at dette ble skrevet var vi selv tilstede på en munke ordinasjon i mars 2015, ikke langt fra Cha-Am, og der foregikk det ganske annerledes:

Den vordende munk var fjernt i slekt med en Thai-venninne av oss. Han var i hverdagsklær da han ble barbert utenfor tempelet. Hans beste venn fjernet barten, og alt håret ble samlet i en bolle.

Stacks Image 46780
Inne i tempelet fikk han på seg en hvit kappe, og fikk overrakt spesielle seremoniregalier.
Så kunne alle bli fotografert sammen med den unge mannen. Visse ting av regaliene kunne ikke kvinner røre, men menn kunne holde alle.
I stedet for å gå ca.4 km til hjemmet der festen skulle holdes, ble hele følget med musikere etc. kjørt til det gjensto 300 meter. Da startet et opptog med musikere og dansere.

De hadde en 3-hjuls motorsykkel med forsterker og drikkevarer, og alle (unntatt munken) skjenket seg. Toget brukte en time på de 300 meterne. Munken gikk bakerst.

På en stor plass vis a vis foreldrenes hus var det rigget til en scene, kjempestore høyttalere og jeg talte 165 8-manns bord. Sitteplass (og mat) til 1320 gjester!!! Det sto 1 flaske whisky på hvert bord, og masse mat.

Mere mat og drikke kunne hentes i ”kjøkken-teltet”. Hva som helst !!
Vi forlot festen ved 22 tiden, og da hadde nok ikke festen nådd sitt høyde-punkt enda! Den safrangule kappen fikk han neste dag, og da ble han ordentlig munk.

Dette var en spesiell opplevelse for oss, og som sagt ganske annerledes enn jeg hadde lest meg til på forhånd -og uten thai venner hadde vi neppe opplevd dette!
Stacks Image 46782
myExtraContent13
myExtraContent15