Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Det blir ikke turistskatt i Thailand likevel


Oppdatert: 03/04/2024

Det har flere ganger opp gjennom årene vært snakk om å innføre en turistskatt i Thailand. Tanken er at hvis alle turister som ankommer fra utlandet betaler ca. 100 kr i skatt, er det penger som kan brukes på å beskytte og ivareta landets mange turistattraksjoner.

Midler til utbedring av infrastruktur har også vært nevnt. Siden turistnæringen kan være et rent casino, med lite forutsigbare trender, har det så langt ikke blitt noe av. Man frykter en slik skatt skal hemme turistnæringen, og dermed koste økonomien mer enn man tjener inn.
Stacks Image 15602
Det ble fremsatt konkrete forslag om å innføre denne typen skatt både i 2013 og 2016, men det rant ut i sanden. Behovet for å utbedre og ikke minst bevare landets turistperler var stort nok til at en skatt ble vurdert på alvor. Samtidig ble frykten for å skremme unna turistene som jo utgjør et gedigent bidrag til Thailands økonomi for stor.

Ny turistskatt ble foreslått i 2019

Senest i fjor ble det foreslått nok en gang å komme med en skatt for turister. Den skulle betales ved ankomst fra utlandet, og gå rett til å bevare landets stadig mer sårbare kulturminner og – først og fremst – naturperler. Den enorme turisttilstrømmingen fra Europa, USA og resten av verden har lagt voldsomt trykk på Thailands natur, og Thailands mest populære strender og øyer.

Det behøves midler for å bevare, og utbedre. Ved å få turistene som nyter godt av disse stedene til å bidra, ønsket de som foreslo ordningen å løse et problem som så ut til å bare bli verre og verre.

Mange land og byer rundt om i verden har denne typen turistskatt. Et godt eksempel er hotellskatten som man ofte betaler når man besøker europeiske storbyer. Denne skatten går direkte til å betale for ting som belastes av turister, særlig vedlikehold av turistattraksjoner. Et godt eksempel er gamle bygninger, monumenter og andre severdigheter. Det koster penger å holde slikt i stand. Da er det rettferdig at også de tilreisende bidrar.

Turistskatt i Thailand vil ikke komme med det første

Selv om forslaget som ble fremmet om turistskatt i Thailand i 2019 virket å ha stor støtte, så ble det ikke noe av. Det skyldes at det er for stor konkurranse i reiselivsbransjen. Thailand har ikke råd til å gi mulige tilreisende en grunn til ikke å komme ved å kreve dem for skatt.
Slik situasjonen er for øyeblikket med færre tilreisende, er det ingenting som tyder på at noen ny turistskatt kommer på tale. I hvert fall ikke på kort sikt. Thailand er ikke i en posisjon lenger hvor man kunne tenke seg at folk ville flokke til landet uansett om man måtte betale en ekstra skatt.

Det er nok mer sannsynlig at turistmyndighetene derimot vil legge seg i selen for å gjøre landet desto mer attraktivt for flest mulig reisende. Turismen er og blir veldig viktig for økonomi og sysselsetting. Det gjør at man neppe vil gjøre noe som kan risikere stagnasjon eller synkende besøkstall.
myExtraContent13
myExtraContent15