Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Thailands elefanter


Oppdatert: 06/29/2024

Stacks Image 12868

Eller mer presist den lokale underarten av den asiatiske elefanten, Elephas Maximus

Uansett hvor du kommer i Thailand vil du møte elefanter, enten fysisk eller i form av elefantenes tilknytning til de tre sentrale institusjonene i Thailand - nasjon, religion og konge. Elefanter er en viktig del av thailandsk kultur og levemåte. Den er et tradisjonelt symbol på kongelig makt, et vesentlig trekk ved buddhistisk kunst og arkitektur, og en åndelig mentor for folk i alle samfunnslag.

I den tidlige delen av dette århundret, vandret elefanter fritt i store flokker gjennom Burma, Thailand, Laos, Kambodsja og Vietnam. Før det 18. århundre utgjorde de et sentralt element i sørøstasiatisk krigføring. En thailandsk konge på slutten av det 17. århundre sies å ha hatt 20000 krigselefantene trent for kamp. Elefanter i Thailand har alltid vært et symbol på både kraft og fred. De har alltid utført de mest krevende fysiske oppgaver. Og de har alltid vært elsket og æret.

thai-elephant-06
Antallet elefanter i Thailand i dag er begrenset til ca 2600. De fleste av disse er i ulike elefantleire rundt omkring i landet hvor de lærer å arbeide i skog og fjell og å underholde de hundretusener av mennesker som kommer for å se dem hvert år.

Elefanten er kjent for å ha mange gode egenskaper, og kanskje de mest åpenbare er dens majestetiske bestemte mildhet samt de smidige, følsomme bevegelser og evne til å motta trening og utføre handlinger på kommando. Dette gjør at elefanten ikke bare en høyt respektert skapning i landet, men også en som er høyt verdsatt og elsket.

Den del av de thailandske elefanter som lever utenfor de etablerte leirer er stadig utsatt, og da i hovedsak på grunn av avskoging. Ved forrige århundreskifte var 90% av landet dekket med naturskog. 50 år senere var 60% av landet skogkledd. I dag er det mindre enn 15% av denne opprinnelige skogen igjen.

Når det naturlige næringsgrunnlaget forsvinner tvinges enkelte elefanter til å søke mat utenfor sine opprinnelige områder. Styrt av sitt instinkt etter mat, havner elefanter midt i plantasjene, frukthager og gårder i utkanten av skogen hvor det er rikelig av deres favorittmat - frisk frukt og andre vekster. Ofte fører dette til at elefantene blir forgiftet eller skutt. Løsningen i dag er å opprette reservater og naturparker. Antallet gjenværende ville elefanter er på mellom 1000 til 1500, med de største grupperingene i to viktigste leveområder - Khao Yao nasjonalpark og Thung Yai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries, utpekt av UNESCO som Natural World Heritage Site.

Her presenterer vi noen av de mange tradisjonelle rollene elefanten har spilt i Thailand siden gamle dagers Siam.


Den hvite elefant
whiteelephant
Den hvite elefant har alltid vært et viktig symbol på kongelig makt i Thailand. Det oppsto i oldtidens India, der den flerhodede elefanten for den vediske guden var hvitt og der, i en av de buddhistiske Jataka-fortellingene, Vessantara (Buddha) ga en hvit elefant til et tørkerammet folk fordi det ble antatt at elefanten hadde makt til å bringe regn. I Sørøst-asiatiske riker har den hvite elefanten tradisjonelt representert den guddommelige kongemakten. Antallet hvite elefanter en konge rådde over var i stor utstrekning mål på den makt en konge hadde over sine lokale rivaler og motstandere. Den hvite elefanten ble brukt som emblem i det nasjonale flagg i Siam frem til navnet på landet ble endret til Thailand. Hvite elefanter (eller Chang Samkhaner) er fortsatt ansett å være lykkebringende dyr og er spesielt verdsatt.

Elefanter er også fremtredende i buddhistisk kunst, arkitektur og skulptur. Konseptet med reinkarnasjon står sentralt i buddhismen. Når ett liv avsluttes, går sjelen i en annen kropp for å bli født på ny. I sin vei mot et opphøyet liv som Buddha, skal den såkalte Buddha-to-be (Bodhisattva) i et av hans tidligere liv, ha blitt gjenfødt som en edel elefant. Omtaler av elefanter vises i flere beretninger om livet til den historiske Buddha, så vel som i samlingen av "Jataka" -historier som forteller om hans tidligere liv. Dette oppfattes som bakgrunnen til den thailandske tradisjonen om å vise godhet og medfølelse for store dyr (sat yai) – inkludert elefanter.

Kampelefanten
kampelefant
Kampelefanters rolle i krigføring var alltid av største betydning i Siam og de eldre kongedømmene i Sørøst-Asia. De var den viktigste formen for transport til og fra slagmarken, og de utgjorde den viktigste kraften i en hær. Elefantene hadde de samme oppgaver som hester i den vestlige verdens kavaleri og antall bemannede elefanter bestemte ofte utfallet av en krig eller strid. Denne spesielle bruk av elefanter for krigsformål ble mest kjent i 300-års-krigen mellom Burma og Thailand (som resulterte i Burmas terminering av Ayutthaya-kongedømmet i 1767). I dag er elefantkrigens taktikker gjenskapt på en rekke av Thailands treningssentre for elefanter. "Kraal Paniad" er iscenesatte slag på elefantrygg og utgjør et fascinerende eksempel på elefanters medfødte talenter og evne til læring.

Idrettselefanten
sport
Elefanter har et spesielt talent for idrett og lek. De har sine egne personlige leker i skogene der de ofte konkurrerer innbyrdes, men de deltar gjerne i idretter de blir opplært og trenet til. En av disse er konkurranser i en hinderløype, der hver elefant må plukke opp ulike gjenstander underveis, holde disse med snabelen sin, og returnere dem til mållinjen. I en av Thailands elefanttreningsentre er objektene colaflasker (!). En annen sport elefantene har lært å spille er elefantfotball. I dette spillet kaster elefanter rundt en ganske stor ball, bruker sine snabler og konkurrerer om å se hvem som kan score høyest. Dette er en morsom idrett for elefanten og krever litt mer engasjement enn den tradisjonelle sprøyting av vann på seg selv og andre! Elefantløp er en av mange idretter elefantene engasjeres i i Thailand. Løpene var faktisk en del av elefantens krigsopplæring i gamle Siam, hvor elefantene ble stilt opp på lange rekker og som så på kommando begynte å løpe framover eller stampe i bakken for å skape forvirring og frykt. I dag trenes også elefanter til å lære delikate trinn og manøvrer for å gjenskape taktiske slagscener av "Kraal Paniad" som nevnt ovenfor. Disse løpene og tilhørende bevegelser krever elefanten til å lære og reagere på mer enn 60 separate kommandoer.

Drakamplekene mellom elefant og mennesker er en av de større underholdende aktiviteter man kan finne i Thailand. Elefanter er, som nevnt, glad i leker og konkurranse og få ting synes å glede en elefant mer enn når det kommer til å skyve og dra. I drakamplekene viser de sin sanne fysiske makt på en måte som etterlater ingen tvil. Det tar mer enn 70 menn for å bringe en elefant til uavgjort i en drakampkonkurranse. I noen av Thailands treningsentre utføres den samme konkurransen med menn på hesteryggen, og i dette tilfellet kreves seks eller syv konkurrenter til å gi elefanten en skikkelig kamp.

Karnevalelefanten
karavan
Karavaneelefanten er en spesielt trent elefant i Thailand tilpasset transport av mennesker og varer. En lang rekke av elefanter med sine pakker og deres passasjerer kan reise over alle typer terreng, jungel og skoger men også de bratte og forræderske fjellområdene i Thailand. Karavanene var den mest effektive formen for landtransport i Thailand inntil jernbanen og bilen ble et praktisk virkemiddel i infrastrukturutviklingen. Men fortsatt i dag er karavaner effektive i jungelen og fjellområder og er fortsatt den mest egnede fremkomstform for større grupper. Elefantene har gjerne en sitteanordning av tre festet på ryggen og bundet med tunge tau. Passasjerer og gods plasseres på disse setene, mens mahout, eller treneren, sitter på elefantens nakke og styrer elefanten. En elefantkaravane kan bestå av en større skare elefanter og dette er mulig simpelthen fordi elefantene trives i selskap av sin egen art. Elefanter, som mennesker, setter stor pris på vennskap. I alle elefantgrupper ser vi at enkelte elefanter har tendens til å etablere vennskap og holde tett sammen med sine venner. De har sympatier og antipatier – og i en karavane eller vandretur må trenerne (mahouts) ta særskilt hensyn til plassering av elefantene i rekken slik at venner er etter hverandre. Hvis en elefant blir plassert bort fra sin venn, vil den sannsynligvis nekte å rikke seg og karavanen kan stoppe helt opp.

Det finnes en rekke tilbud i Thailand fra leire som arrangerer slike karavaneturer. Noen av disse er også til fots med følge av elefanter. Nederst i denne artikkelen er det vist til et par enkle søk som raskt bringer deg i kontakt med noen mulige leverandører av slike arrangementer og turer.
Treneren (mahout) og hans elefant
mahut
Så snart den unge elefanten er avvent etter ca tre år, begynner treningen av elefanten i tett relasjon til gjeteren, eller mahout som denne personer kalles på Thai. I tillegg til elefantmoren er mahout den aller viktigste faktor for å forme og utvikle elefanten og prege den liv.

I tidligere tider, ble en mahout ansett å representere et edelt yrke. Ifølge ordboken utgitt av Thai Royal Institute, er mahout definert som en person som driver, tar vare på og kontroller elefanter. Tradisjonelt er etablerte mahouts kunnskapsrike, erfarne personer særdeles godt bevandret i elefant-oppdrett. Og er sanne mestre i evnen til å kommunisere og kontrollere sine elefanter med enkle verbale kommandoer og berøring.

Forholdet mellom mahout og hans elefant går ofte tilbake til sine respektive barndomsdager. I distriktene, hvor elefanter har vært holdt av familier i generasjoner, er eldgamle kunnskaper og ferdigheter i omsorg og kontroll av elefanter gått i arv fra far til sønn. Samtidig er generasjoner av elefanter født inn i familiens enhet. Siden menneskene og elefantene er avhengige av hverandre, blir elefanten behandlet som et medlem av "familien". Unge gutter og baby-elefanter vokser opp sammen de gis anledning til å arbeide med familiens elefanter, og forberede dem for det som vil bli en livslang relasjon til ett bestemt dyr. En livslang binding etableres og forankres i et forhold basert på kjærlighet og full tillit. Det er et ordtak blant mahouts at det å være mahout er som å være gift med en elefant for livet.
Thaielefanten – kort faktasummering
fakta
Elefanten livssyklus begynner med en 22-måneders drektighetstid. Fra tidspunktet for fødsel frem til en alder av 4-5 år, er elefanten kategorisert som «et spedbarn eller barn". Som tilfellet er med mennesker, de første 3-4 årene i livet til en babyelefant er dens kritiske årene. En babyelefant er helt avhengig av sin mors melk for næring og overlevelse. Viktige næringsstoffer i morens melk, spesielt kalsium og fosfor sikrer at den voksende elefanten utvikler sterke bein. Vitae antistoffer som trengs for å bygge opp immunitet og motstand til å bekjempe sykdommer overføres også fra mor til baby elefant gjennom melk. Elefanter som avvennes altfor tidlig og skilles fra moren tidligere enn 3 år viser ofte symptomer på beinsykdommer og overlever sjeldent.

I perioden fra 14-60 år, er elefanten en voksen arbeider og på omtrent 60 år er elefanten "pensjonert" fra jobb. Den gjennomsnittlige levealder for en elefant er 55 år. En voksen elefant trenger mye mat - noe som tilsvarer rundt 6 til 8% av sin kroppsvekt hver dag. En fullvoksen 40 år gammel mannlig elefant veier ca 4000 kg og har dermed behov 250-300 kg mat hver dag. En baby elefant som veier 80-100 kg ved fødselen, og må spise tilsvarende 8 til 10% av sin stadig økende kroppsvekt for å overleve.

Elefanter sover bare ca 4-5 timer per natt; for det meste stående (som hester), med bare en time eller to liggende på siden. Hvis en elefant sover på en side mye lenger, kan det være en indikasjon på en eller annen form for sykdom.

Hvor finner jeg elefantene?
Det er enkelt å finne linker til leire som spesialiserer seg på trening av elefanter – og som også har visninger der elefanter maler, danser, spiller etc etc. Thaiguiden tar intet ansvar for innholdet på sidene det refereres til.
Bruk en søkemotor og søk f eks på ‘elephant camps in Thailand’, ‘elephant tracking in Thailand’ eller ganske enkelt ‘Thai elepants’

LYKKE TIL


Tilrettelagt for thaiguiden.no av Rolf Lind

myExtraContent13
myExtraContent15