Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
 • Default
 • Blue
 • Green
 • Red
 • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

Leiebil i Thailand


Oppdatert: 03/04/2024

Stacks Image 16441
Leiebil er billig i Thailand og bensin koster 4-5 norske kroner pr. liter. Thailand har venstrekjøring. Minstealder for å leie bil er 21 år. Husk internasjonalt førerkort.

Fartsgrensen i Thailand er 60 km/t i byen hvis det ikke står noe annet, og 80 km/t på åpne veier.
Normale internasjonale trafikkregler gjelder, men det bryr ikke thaiene seg noe videre nevneverdig om. Den eneste reglen som alltid gjelder er "størst går først".


Bruk av lyshorn i Thailand er svært utbredt, og betyr "Pass opp. Her kommer jeg" - og ikke som hos oss "Jeg ser deg, og du kan foreta din manøver". Altså den rake motsetning.
I god tid før avreise bør du undersøke priser og utvalg av leiebiler. Vi anbefaler å benytte en sammenligningstjeneste for leiebiler på nett som GoAutos.no eller Leiebilguiden.no.
Det er påbudt å bruke hands-fri mobiltelefon når du kjører i Thailand. Bøtene for overtredelse er høye.

Er du vitne tilk en trafikk-ulykke?
KJØR VIDERE!
Du, som utlending, vil "automatisk på skylda", selv om du var milevis unna stedet når ulykken inntraff.

Turister advares mot pengeutpressere


TrygVesta advarer sine forsikringkunder mot pengeutpressere i Asia. Årsaken er flere tilfeller av pengeutpressing av vestlige turister i det siste.  - Skillet mellom en vestlig turist og innbyggerne i fattige områder i Asia er himmelvidt.
- Vi kan ikke utelukke at nordmenn blir sett på som et lett bytte, sier skadedirektør Karsten Kristiansen.

For en tid tilbake opplevde en norsk turist nærmest å bli tatt som gissel etter en trafikkulykke i Asia. Med hjelp av lokalt politi ble passet inndratt, og familien avkrevd en klekkelig erstatningssum.

Reiseforsikringen dekker ikke bil


- Vær oppmerksom på at motparten kan øyne mulighet for å presse turister etter en ulykke, sier han, og oppfordrer de reisende til alltid å samarbeide med lokalt politi og myndigheter.
- Men skriv aldri under på dokumenter på et lokalt språk du ikke forstår, understreker Kristiansen, som gjør oppmerksom på at du må ha egen forsikring, om du skal leie bil mens du er på tur.
- Hvis du leier bil i utlandet, bør du tegne egen forsikring på kjøretøyet. Alle reiseforsikringer har unntak for det ansvaret du pådrar deg som fører av motorkjøretøy, sier han.

Hva bør du gjøre hvis uhellet er ute?
Karsten Kristiansen gir følgende råd til bilister som er så uheldige at de krasjer i utlandet: - Det aller viktigste er naturligvis å sikre skadestedet, kartlegge eventuelle personskader, utøve førstehjelp og om nødvendig tilkalle ambulanse/politi/brannvesen.

Tryg råder sine kunder til følgende:
 • Fyll ut skadeskjema på stedet, og få din motpart til å signere det dersom du mener uhellet er korrekt beskrevet. Det norske skadeskjemaet du har i bilen er en europeisk standard, og gjelder alle land i Europa.
 • Notèr ned mest mulig informasjon om kjøretøyet som forårsaket skaden
  (registreringsnummer, biltype, med mer).
 • Notèr navn på motpartens forsikringsselskap og avtalenummer.
 • Notèr relevant kontaktinformasjon til sjåføren av kjøretøyet som forårsaket skaden. Be om å få skrive av navn fra en form for legitimasjon.
 • Ta gjerne bilde av skadesituasjonen og skadene på eget og motpartens kjøretøy.
 • Kontakt ditt norske forsikringsselskap umiddelbart.
 • Samarbeid alltid med det lokale politi og myndigheter, men signèr aldri dokumenter på et lokalt språk du ikke forstår.Sjekkeliste for leiebilen


 • Husk å ha med førerkort og kredittkort, slik at du får kvittert ut bilen.
 • Pass på at det settes en øvre grense for sperret sikkerhet i kredittkortet.
 • Sjekk prisen nøye.
 • Les kontrakten nøye.
 • Hvis flere skal kjøre bilen - oppgi navn på samtlige førere.
 • Gjør deg kjent med hva slags drivstoff bilen bruker, og om du skal fylle opp tanken før du leverer inn bilen igjen.
 • Avklar hva som skjer hvis bilen får motorstopp, og hvem som skal kontaktes hvis bilen får en skade.
 • Sjekk hva forsikringen dekker og egenandelens størrelse.
 • Pass på at kilometerstand noteres på kontrakten både ved ut- og innlevering.
 • Kontroller bilen nøye både ved ut- og innlevering for evt. skader. Få alle skader påført utleieskjemaet før du kvitterer ut bilen.

Godt tips er å ta bilder av bilen fra alle vinkler. Også innvendig.
Trafikkskilt i Thailand1
2
3
4
5
6
7

myExtraContent13
myExtraContent15