Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

BuddhismeLes om templer her >>> | Les om Åndehus her >>>

Buddhisme er en ikke-teistisk religion eller filosofi som er basert på læren fra Siddharta Gautama (Siddhāttha Gotama), som levde mellom ca. 563 f.Kr. og ca. 483 f.Kr. i India. Buddhismen spredde seg gradvis fra India gjennom Asia til Sentral-Asia, Sri Lanka, Tibet, Sørøst-Asia, og de øst-asiatiske landene Kina, Mongolia, Korea og Japan.

Med sine rundt 379 millioner tilhengere er buddhismen verdens fjerde største religion, og regnes som en av de store verdensreligionene.

Målet med buddhistisk praksis er å finne fram til en tilstand av stabil og varig sinnslikevekt, klarhet, vilkårsløs medfølelse og ubetinget glede. I buddhistisk tenkning anses ikke dette som noe man legger til eller henter utenfor seg selv, men er det som er tilstede helt av seg selv når man har fjernet årsakene til lidelse i ens eget sinn. Metoden går derfor ut på å frigjøre seg fra årsakene til lidelsen, de såkalte "sinngiftene" (innbilninger og forutinntatthet, og inngrodde vanemønstre av grådighet, hat, arroganse og misunnelse), ved at man i stedet for å tenke, tale og handle ut fra disse, «våkner opp» og forholder seg til virkeligheten slik den er, og til slutt oppnår nirvana.Buddhismen omfatter en modell av menneskesinnet som søker å kartlegge de mekanismene som gjør at vi tenker, føler og handler slik vi gjør. Buddhistisk praksis går i stor grad ut på å gjenkjenne og forstå seg selv i henhold til denne modellen slik at ens tanker og handlinger kommer over i et fruktbart, konstruktivt og etisk gavnlig spor. Det er mulig å betrakte visse deler av buddhistisk praksis som en form for kognitiv terapi.
Buddhismens etikk bygger på prinsippene om respekt for alt liv, samt en måteholden livsførsel. Den mentale praksisen fokuserer på etisk-moralsk selvdisiplin (sila), meditativ konsentrasjon (samadhi), uforbeholden kjærlighet (mettā) og visdom (prajñā).

Buddhismen har gjennom århundrene utviklet seg til et mangfold av retninger eller skoler. Noen oppfatter den hovedsakelig som en filosofi eller som en livsanskuelse. Andre tillegger buddhismen en klar religiøs betydning. En rekke steder har den tatt opp i seg lokale skikker og folketro, uten at den av den grunn har mistet eller fjernet seg fra det som er kjernen og essensen i læren (Buddhadharma). Buddhismen forholder seg vanligvis ikke til overnaturlige skapninger (som Gud eller guder), og omfatter i utgangspunktet ikke en metafysisk virkelighet, men i noen grener av buddhismen bruker man gudeaktige skikkelser i symbolsk øyemed.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Les mer om Buddhisme på WikipediaDet er ulovlig å ta med seg eller eksportere buddhafigurer fra Thailand uten særskilt tillatelse. (Gjelder ikke de små man henger rundt halsen (phra kruang)
Se Tollvesenet >>>
myExtraContent13
myExtraContent15