Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Kan jeg være digital nomade i Thailand?


Oppdatert: 03/04/2024

Kan digitale nomader jobbe i Thailand uten arbeidstillatelse?
For å kunne jobbe i Kongeriket Thailand, må en utlending:
  • ha riktig visum,
  • ha arbeidstillatelse og
  • betale skatt.
Stacks Image 258263

Men hva er arbeid?

En digital nomade som jobber på sin bærbare datamaskin, regnes det som arbeid?
En forretningsmann sitter på hotellrommet og forbereder seg til et seminar?
Når anser "Work Permit office" (arbeidstillatelseskontoret) dette som arbeid?

Dette er et vanskelig spørsmål å svare med et entydig ja eller nei.

De viktigste kriteriene som "Work Permit office" vurderer når de vurderer om en utlending jobber eller ikke, er: bruker utlendingen energi, kunnskap eller innsats for å produsere noe? Hvis svaret er ja, kan dette bety arbeid. Imidlertid kan ikke myndighetene proaktivt etterforske eller forfølge alle slike saker.

"Work Permit office" vil for det meste være opptatt av utlendingers aktivitet når:
  1. Thailands sikkerhet påvirkes i vid forstand
  2. Aktiviteten til utlendingen tar arbeid fra lokale thailandske folk

Med disse kriteriene til grunn; Arbeider ikke da de fleste digitale nomader i Thailand ulovlig?

Ja, i streng forstand. Thailands lovgivning har imidlertid ikke spesifikke seksjoner som imøtekommer relativt ny utvikling som utenlandske arbeidstakere på nettet.

Denne artikkelen tar for seg typiske tilfeller av utlendinger som "jobber" i Thailand, for å klargjør litt hvor den delikate grå linjen går, hvilke saker som er åpenbart ulovlige eller som vil påkalle myndighetene oppmerksomhet.

Typiske tilfeller av digitale nomader og utlendinger som jobber i Thailand

Den digitale nomaden har lov til å administrere sin nettbutikk i løpet av oppholdet i Thailand uten arbeidstillatelse.
Selv om noen av kundene hans er i Thailand, fortsetter han bare å gjøre noe han gjorde før han uansett kom til Thailand.

Men hvis produktene eller markedet hans hovedsakelig er fra Thailand, anses dette for å være arbeid, så svaret er JA.
JA, dette er helt klart arbeid, og vedkommende må ha arbeidstillatelse for det.
Denne jobben kunne ha blitt utført av en thailandsk webdesigner, utlendingen konkurrerer med thailandske arbeidere og derfor trenger han arbeidstillatelse.
Offisielt er dette arbeid, men det er ikke hovedproblemet akkurat nå, så myndighetene tillater utlendingen å gjøre dette uten arbeidstillatelse. I dette tilfellet vil det være et spørsmål om omfanget av arbeidet og miljøet.
JA, dette er arbeid. Dette arbeidet kunne ha blitt utført av en thailandsk person. For å produsere bloggen bruker bloggeren også informasjon, kilder, materiale og bilder fra Thailand til å selge den på det internasjonale markedet. Endelig kan innholdet på bloggen påvirke sikkerheten og bildet av Thailand. Bloggeren trenger definitivt arbeidstillatelse for å gjøre dette.

Dersom bloggeren er en internasjonal reiseblogger som ikke bare skriver om Thailand, men mange flere steder, og ikke blir i Thailand ikke for lenge, men bare som en del av en lengre tur til flere land, tillates dette uten arbeidstillatelse. Men når bloggeren hovedsakelig er fokusert på Thailand, trenger han / hun arbeidstillatelse. Selv om bloggeren ikke tjener penger på bloggen sin, bruker vedkommende fortsatt sin kunnskap og evne til innhold som er hentet fra Thailand, så arbeidstillatelse er nødvendig.

Imidlertid er bloggere kanskje ikke myndighetenes største hodepine, med mindre det skulle bli noen problemer.
Ingen arbeidstillatelse er nødvendig. Forretningsmannen har lov til å møte forretningspartnere, diskutere forretningsmuligheter, kildeprodukter, til og med presentere varer til potensielle kjøpere og signere kontrakter på vegne av sitt selskap, fordi arten av dette bare er midlertidig aktivitet i Thailand. Thailand har også en avtale med ILO (International Labour Organization) om at utlendinger kan jobbe i Thailand på denne måten.
Stacks Image 258259

Andre relaterte saker

Offisielt er det forbudt for utlendinger å drive eiendomsrelatert virksomhet. Dette er en av de såkalte forbudte jobbene for utlendinger. Utlendinger måtte registrere denne virksomheten, og de kan ikke eie mer enn 49%. Dette betraktes imidlertid IKKE som arbeid når det bare gjelder 1 eller 2 leiligheter, men det er når det er 10 leiligheter til leie, og han gjør dette som en bedrift.

Hvis utlendingen bare kjøpte leilighetene som en investering og ikke jobber med å leie dem ut, men har ansatt en lokal thai for å gjøre dette på hans vegne, trenger utlendingen IKKE arbeidstillatelse.
Dette er en vanlig og delikat sak. Hvis utlendingen bare sitter i restauranten, men ikke betjener kunder, ikke trener eller leder personalet, ikke lager mat og ikke kjøper forsyninger, trenger han IKKE arbeidstillatelse for dette.

Men hvis han er involvert i noen av disse aktivitetene, trenger han offisielt arbeidstillatelse.

Imidlertid er det en annen del av den thailandske loven som gjelder for denne situasjonen, at når dette er en liten familiebedrift, har han lov til å ta seg av familien. Så i praksis håndheves normalt ingen arbeidstillatelse.
JA, dette innebærer helt klart arbeid og da må vedkommende ha arbeidstillatelse.
JA, dette er arbeid og arbeidstillatelse er nødvendig. Dette er en jobb som kunne vært gjort av en lokal thai.
Stacks Image 258265

Hva med betaling?

Hovedkriteriene som "Work Permit office" bruker for å bedømme om en utlending jobber eller ikke, handler ikke om betaling. Selv om en utlending ikke mottar betaling i Thailand, kan han likevel bli ansett for å jobbe.

Men betaling og betalingskanal kan tas i betraktning når de skal dømme en sak.

Konklusjon

De fleste tilfeller av digitale nomader som oppholder seg i Thailand i lang tid (si flere måneder i stedet for flere uker) med det formål å "jobbe" kan offisielt sees på som arbeid. Dette betyr at de faktisk trenger arbeidstillatelse og handler ulovlig hvis de jobber uten arbeidstillatelse.

Årsaken til at myndighetene så langt har tillatt dette, er fordi at dette ikke er noen stor bekymring når utlendingen ikke fortrenger en thai arbeid eller sikkerheten i landet. Det er ingen problemer hvis ingen rapporterer det. Denne toleranseposisjonen kan endre seg i fremtiden, hvis det skulle oppstå problemer eller hvis landets lover på feltet blir justert.

Hvis du tror du faller inn under en av de som er nevnt ovenfor, og at du trenger arbeidstillatelse for å fortsette å jobbe lovlig i Thailand, kan du sjekke denne siden: Thai arbeidstillatelsøknad.

Kilde

Uten ansvar for feil og endringer.

myExtraContent13
myExtraContent15