Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Skjemaer for nedlasting


Thailandske skjemaer (forms).

Oppdatert: 03/04/2024

De fleste PDF-skjemaene kan fylles ut på skjerm i de fleste nettlesere og deretter skrives ut. Dersom det ikke virker: Lage lokalt, og åpne PDF skjemane i Acrobat Reader. Deretter kan de fylles og skrives ut. Skjemaer i Word må lages lokalt før utfylling, og deretter skrives ut.

Nyttig ordliste finner du nederst

Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger eller noe er feil.

Skjemaer for søknad vedrørende visum

Visumsøknader er nå online

Personlig "data-form" ved søknad om årsvisum
PDF_Icon
Personlig "dataform" for søknad om longstay O-A-visum. Last ned >>>
Helseskjema T8
PDF_Icon
Helseskjema T8. Last ned >>>
Skjema for legeattest ved søknad årsvisum
PDF_Icon
Legeattest for søknad om longstay O-A-visum. Last ned >>>
TM 7 Forlengelse av visum
PDF_Icon
Søknadsskjema TM 7 for forlengelse av visum til Thailandske immigrasjonsmyndigheter.
Last ned >>>
TM 8 Re-entry tillatelse
PDF_Icon
Søknadsskjema TM 8 for søknad om «re-entry permit» til Thailandske immigrasjonsmyndigheter.
Last ned >>>
TM 28 Form for Aliens to Notify Their Change of Address or Their Stay in the Province over 24 Hours
PDF_Icon
Skjema TM 28. Eier/leier du egen bolig er det utlendingen selv som må melde fra til immigrasjonsvesenet ved adresseendring. Da bruker du skjemaet TM 28. Det skal nå være mulig å melde dette online til immigration (det er krav om spesifikke nettlesere).
Last ned >>> |
TM 30 Notification Form for House Master, Owner, or the Possessor of The Residence Where Aliens Have Stay
PDF_Icon
Skjema TM 30
Last ned >>> |
TM 47 - 90 dagers meldeblankett
PDF_Icon
Skjema TM 47 for det 90 dagers melding til Thailandske immigrasjonsmyndigheter.
Last ned >>> | Detaljert informasjon om 90 dagers rapportering finnes her. | Rapportering kan gjøres online her

Oversikt over «immigration-offices» i Thailand
Foreign National Information
PDF_Icon
Opplysningsskjema. Enkelte immigrasjonskontorer krever dette vedlagt til TM47 (90 dagers meldeblankett), TM7 (Forlengelse av visum), TM8 (Re-entry tillatelse) og for alle utlendinger som har arbeidstillatelse.
Last ned >>>
Acknowledgement of the conditions for Permitted continuation of saty in the Kingdom of Thailand
PDF_Icon
Acknowledgement of the conditions for Permitted continuation of saty in the Kingdom of Thailand
Last ned >>>
Application Form for Residence Certificate in Thailand (Use this form for Thai Driving License)
PDF_Icon
Application Form for Residence Certificate in Thailand  (Use this form for Thai Driving License). Last ned >>>
TM 86 Søknadsskjema for bytte av visum
PDF_Icon
Dette skjemaet brukes hvis du skal søke om bytte av visum.
Last ned >>>
Søknadsskjema for visum (Vientane)
PDF_Icon
Søknadsskjema for visum til bruk på den Thailandske ambassaden i Vientane, Laos.
Last ned >>>

Pass

Skjema ved mistet eller stjålet pass
PDF_Icon
Dette skjemaet brukes hvis du har mistet eller blitt frastjålet passet i Thailand.
Last ned >>>
Overføring av visum/stempler til nytt pass
PDF_Icon
Dette skjemaet brukes hvis du har fått nytt pass og skal overføre visum og stempler til det nye passet.
Last ned >>> | Last ned for bruk til immigration i Bangkok >>>

Reise med dyre gjenstander

Skjema/legitimasjonsbevis for dyre gjenstander
PDF_Icon
Ved innreise til Norge, kan du bli bedt om å dokumentere at du hadde en gjenstand med da du reiste fra Norge. Du kan dokumentere dette med et legitimasjonsbevis.
Last ned skjema hos Toll.no >>>

Deklarering av betalingsmidler til Tolletaten

Deklarasjonsskjema for kontanter, sjekker osv. til Tolletaten
PDF_Icon
Hvis du skal ha med deg valuta tilsvarende mer enn 25 000 kroner til eller fra Norge, må du melde ifra til Tolletaten. .
Last ned skjema hos Toll.no >>>

Flybillett

Passasjerskjema
PDF_Icon
Dette skjemaet brukes du hvis du skal betale flybilletter (kredittkort/visa/mastercard) med Thai Airways for andre, men ikke reise selv. Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til Thai airways.
Last ned >>>

Økonomi

Foreign Exchange Transaction form
PDF_Icon
Eksempelskjema. FET - Foreign Exchange Transaction form. The FET-form replaced the previous used Thor Tor 3 form.
Last ned >>>
Fullmaktskjema - Power of Attorney Form
PDF_Icon
Fullmakskjema på thai og engelsk. 2 sider. OBS: Må skrives ut før utfylling.
Power of Attorney Form - thai/english.
Last ned >>>

Forbruker

Klage til forbrukerrådet i Thailand
PDF_Icon
Klageskjema til «Office of the Consumer Protection Board» (Forebrukerrådet) i Thailand. Skjemaet må fylles ut på engelsk. Kan sendes i post eller epost.
Last ned >>>

Bolig

Leiekontrakt for bolig
PDF_Icon
Leiekontrakt for bolig. To-språklig utgave - engelsk og thai.
Last ned >>>
Samtykkeerklæring/Consent

PDF_Icon
Samtykkeerklæring ved salg av tomt/hus. Thai. Norsk oversettelse på side 2.
Last ned her >>>

NAV

Søknad om frivillig medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

PDF_Icon
Hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Last ned her >>> | Mer informasjon her
Leveattest

printer
Her finner du leveattest

(Lenke til NAVs hjemmesider. Her fyller du ut skjema som du laster ned og sender NAV. Adressen står på skjemaet. Husk at du må ha to vitner, alternativt kan du levere leveattesten på ambassaden som vitner for deg.)

Ekteskap

Les mer på skatteetatens hjemmeside.
Bli gift i Thailand? Les mer på ambassadens hjemmeside
Erklæring fra brudefolkene…
icon-msword
… før prøving av ekteskapsvilkårene for den part som er bosatt i Norge (registrert i Folkeregisteret)
Last ned skjema Q-0150 her >>>
Erklæring om skifte…
icon-msword
…må alltid foreligge
  • hvis det er under 2 år siden skilsmisse skal tidligere ektefelle underskrive i del I på skjemaet
  • hvis det er over 2 år siden skilsmisse er det tilstrekkelig at vedkommende selv underskriver del III om at fellesboet er skiftet
Last ned skjema Q-0160 her >>>
Opplysninger om tilkommende ektefelle
icon-msword
Last ned skjema her >>>
Ektepakt - norsk og engelsk
icon-msword
Tospråklig utgave: Norsk og engelsk. Godkjent skjema for tinglysing. Last ned >>>
Marriage application (til ambassaden i Bangkok - eller konsulatet i Pattaya)
PDF_Icon
"Certificate of no Impediment to Marriage" leveres ved oppmøte av begge brudefolkene på ambassaden i Bangkok eller konsulatet i Pattaya for å fylle ut skjemaet “Marriage application”, som thailandske myndigheter krever for å kunne gifte seg i Thailand. "Marriage application" skal legaliseres av ambassaden eller konsulatet. For dette skal det betales et gebyr for Notarialforretning (Ca 1100 THB).
Saksbehandlingstid for utstedelse av ”Marriage application” er èn virkedag. Skjemaet "Marriage application" for ambassaden i Bangkok finner du her. Konsulatet i Pattaya har eget skjema.

Helse / medisiner / legemilder:

Application for Bringing Prescriptions Containing Controlled Substances into Thailand 
PDF_Icon
This form must be submitted at least two weeks before travel to Thailand and must be approved by the Thai Food and Drug Administration BEFORE bringing controlled medications into Thailand.  Form can be faxed to FDA in Thailand at (66) 2591-8471 or sent via e-mail at tnarcotics@fda.moph.go.th. 
Not if submitting form by e-mail or fax, the original must be sent via post.  Last ned skjema her >>>

Please see “Guidance for Travellers under Treatment Carrying Personal Medications Containing Narcotic Drugs/Psychotropic Substances into/out of Thailand” for specific requirements. Last ned «Guidedance» her >>>

Se også «Innførsel» >>>
 

Ordliste:

På endel av skjemaene skal du fyllle ut felter for "amphoe", "tamboon" og andre for oss litt uforståelige uttrykk.

Thailand er delt i 76 provinser, hver provins er oppdelt i distrikter, underdistrikter og byer/tettsteder.

Changwat = provins.
Amphoe (amphur, ampur) = distrikt.
Tambon = underdistrikt.
Mobahn = by/landsby/tettsted
Mueang = provinshovedstad.
Navnet på en provinshovedstad er det samme som provinsens navn.
myExtraContent13
myExtraContent15