Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

Langtidsleie av tomt (land) i Thailand


Oppdatert: 08/14/2023

Kan utlendinger få bruksrett til tomten?
Ja, det kan gjøres en ugjenkallelig leieavtale på tomten (landet) med sin kone.
Leieavtalen kan løpe inntil til 30 år, med mulighet for forlengelse (det er opp til eieren om det er utvidet til tid)

Dette betyr at utlendingen kan bygge på tomten (landet), bo der, i minst 30 år.

Dette forutsatt at leien er korrekt tinglyst, ellers vil du få problemer.

Sjekk om tomten (landet) du ønsker å leie har tillatelser til hva du bruken tomten til; hvis du ønsker noe annet enn å bygge et hus. For eksempel etablere gårdsdrift .

Sørg for å få innført i leieavtalen at den også gjelder ved eierskrifte.

Skjøtet
Du må sørge for at du får en ekte tinglyst som skjøtet til tomten.

Det er flere ulike skjøter/dokumenter, men lei/kjøp bare den som har en av følgende handlinger:

Nor Sor Jor Sii, som er det samme som Chanote.
Nor Sor Sam Gor eller
Nor Sor Sam

Alt annet er usikkert, og du risikerer å bli lurt.

1. Heller ikke Sor 4 Jor, som er det samme som Chanote er de beste skjøter. Det kan omsettes, belåned (pantsettes) og bygged på. Chanote skjøter er blitt målt ved hjelp av GPS og bør være merket på bakken med små sementpåler med sitt eget nummer. Nor Sor 4 Jor utstedes av “landkontoret” i provinsen.

2. Nor Sor Sam er forskjellig fra Chanote ved at oppmålingen ikke er så nøyaktig som Chanote og kan overlappe med tilstøtende området. Rettigheter til å handle, belåne og bebygge tomten er den samme.

3. Nor Sor Sam Gor er en nyere versjon av Nor Sor Sam, hvor målingen er gjort med GPS. Like pålitelig gjerning som Chanote.

Tomt (land) uten skjøte
Tomt uten tinglyst skjøte kan ikke omsettes, pantsettes, eller bebygges. Uten korrekt tinglysning kan tomten i utgangspunktet kun brukes til jordbruksformål.

Hvis tomten er kun regulert til jordbruksland, er det ikke sikkert at det er mulighet for offentlig vann/avløp og strøm heller.

Derfor sørg for at papirene er i orden til det formålet som du har.

Hvor stort er en rai?


Du vil helt sikkert støte på uttrykket "rai". "Tomta er 2 rai" - det vil si lit i overkant av 3 mål.

1 (kvadrat-)wah = 4 kvadratmeter
1 ngan = 100 wah eller 400 kvadratmeter
1 rai = 4 ngan eller 1600 kvadratmeter (1,6 mål)

Se også tabellen under:

Kvadrat-Wah
Kvadratmeter
Ngan
Rai
1
4
100
400
1
0.25
400
1,600
4
1
800
3,200
8
2
1,200
4,800
12
3
1,600
6,400
16
4
2,000
8,000
20
5
2,400
9,600
24
6
2,800
11,200
28
7
3,200
12,800
32
8
3,600
14,400
36
9
4,000
16,000
40
10
32,000
80
20
48,000
120
30
64,000
160
40
80,000
200
50
96,000
240
60
112,000
280
70
128,000
320
80
144,000
360
90
160,000
400
100

myExtraContent13
myExtraContent15